Skip to main content
Tag

assessment

Ondernemers ‘klonen zichzelf’ bij het aannemen van personeel

By Selectie in de praktijk No Comments

U bent geneigd om iemand waar U een klik mee heeft voorrang te geven bij de beslissing van de juiste M/V voor de functie. Zo zijn we ingesteld als mens. Uiteraard doet U er alles aan om dit te vermijden door middel van een selectieprocedure en het gebruik maken van meerdere stemgerechtigden.

Helaas is het zo dat dit keuzeproces nog te weinig geobjectiveerd is door een helder beeld van het gewenste gedrag wat nodig is voor de succesvolle uitoefening van de functie. Onze ervaringen laten dit keer op keer zien. Welke vragen gaan echt helpen om in te schatten of dit wel de juiste kandidaat is? Waar kiest U voor? Meer van hetzelfde of juist de vreemde eend in de bijt?

Echter, hoe komt U tot het benoemen van het gewenste gedrag voor de functie? De keuze op basis van gewenst gedrag kan namelijk wel eens leiden tot een ander type mens als dat U voor ogen had. Meerdere malen hebben onze klanten juist gekozen voor een tegenpool in plaats van iemand die paste in de ogen van de toch al gelijkgezinden binnen de organisatie. Het resultaat van de MKB Teambouwers Aanpak was uiterst verrassend. Er ontstonden de noodzakelijke nieuwe en innoverende inzichten met betrekking tot maken van een keuze.

Een overzichtelijke gedragsanalyse zorgt ervoor dat we het ‘gelijkgezinden stemeffect’ voorkomen. Juist nu  het brede aanbod van personeel het lastig maakt om keuzes te maken. Het afnemen van een geobjectiveerd gedragsprofiel voor de desbetreffende functie is noodzakelijk om een doeltreffende keuze te maken.

Binnen 10 minuten nemen we via internet als MKB Teambouwers een gedragsanalyse af en bespreken deze in ca. 1,5 uur.  Hierdoor bent U veel meer in staat om tijdens het selectiegesprek het te gaan hebben over de noodzakelijke competenties, vaardigheden en vooral het gewenste gedrag. Kortom, U kunt objectief benoemen wat nodig is en daardoor wordt duidelijk of deze persoon werkelijk de juiste M/V betreft.

Wie van de kandidaten is het meest geschikt en op basis van wat? Durven we anders te kiezen omdat de organisatie het nodig heeft?