Skip to main content
Category

Selectie in de praktijk

Stop met begeleidingsgedoe in en rond teams!

By actionlearning, Coaching, Cursus Persoonlijke Effectiviteit, Excellente Organisaties, Excellerende Teams, Leiderschapscoaching, Leiderschapsreis, Selectie in de praktijk, Uncategorized, werkenvanuitjehart No Comments

Wanneer doe je als professional er werkelijk toe?

Sta je dan aan de zijlijn en ‘coach’ je bijvoorbeeld met Playmobil poppetjes of werk je echt mee vanuit je competenties in de periferie van het werkproces? Durf deze vragen eens vanuit je hart te beantwoorden.

In ben deze vragen vanuit mijn hart gaan beantwoorden en kwam tot inzichten en nam een besluit. Hieronder kort mijn relaas, lees het eens en ik benieuwd wat het met je doet.

Een poosje geleden ben ik als bedrijfsadviseur gestart bij een ambachtelijke broodbakker. Deze bakker stamt uit een bakkersgeslacht en heeft nu 4 bakkerswinkels, 3 ventwagens en leveranties aan cafetaria’s, horeca en instellingen. Zelf kom ik ook uit een middenstandsgezin. De bakker vroeg mij om zijn bedrijf door te lichten en vooral adviezen te geven over hoe de hij en de medewerkers van elkaar kunnen leren. Leren en ontwikkelen in de meest ruime zin was zijn verzoek. Wat doe je dan als bedrijfsadviseur? Eerst maar eens met medewerkers in gesprek gaan, observeren hoe processen lopen, hoe men met elkaar omgaat, op welke wijze er aandacht is voor de klant en nog meer. Wat mij opviel is dat een ieder veel inzet liet zien met veel aandacht voor het brood, de klant en de winkel. Zelf bleef ik aan de ‘zijlijn’ kijken wat er op het werkveld gebeurde. Soms jeukte mijn handen aangezien ik van huis uit had geleerd dat het een kwestie van aanpakken is om de producten en de winkel op orde te brengen. Klant goed helpen en de zaak bijgevuld en schoonhouden. Eerlijk gezegd ging ik me steeds minder op mijn gemak voelen. Anders dan anders begon ik te twijfelen aan mijn begeleidingsgedoe in en rond teams. De afgelopen jaren had ik veel te maken gehad met groepen en teams die moesten veranderen vanwege reorganisaties of fusies. Heel veel weerstand, onbegrip, praten en nog eens praten. Doe er dan nog maar een paar trajecten, adviseurs, trainers of coaches tegenaan was het credo van de leiding. De leiding liet het over aan duur betaalde specialisten. Beoogde veranderingen blijven uit, klanten en afnemers van de organisaties werden het bos ingestuurd. Inmiddels loop ik in een uniform bakkersjasje en werk regelmatig mee. Ik werk dan concreet samen met de ondernemer en de medewerkers op de werkvloer en soms pakken we momenten om het te hebben over het leren en ontwikkelen. Ik blijf nu ver weg van ‘Ik denk’ praatsessies waarin alleen maar gesproken wordt om de begeleider, coach of trainer het gevoel te geven dat een dergelijke traject er toe doet. Na deze sessies gaat men vaak namelijk gewoon over tot de eigen orde van de dag. Thans werk ik als blij mens (en niet meer als de bedrijfsadviseur) parttime mee in de Bakkerij. Lekker tastbaar met de ondernemer en medewerkers, kan al mijn kennis en kunde kwijt, maar dan wel op een effectieve en praktische manier. Mijn credo, stop met buitenaardse en zijlijn adviseurs, trainers en coaches, ga landen in de praktijk en help daar daadwerkelijk mee.

Ondernemers ‘klonen zichzelf’ bij het aannemen van personeel

By Selectie in de praktijk No Comments

U bent geneigd om iemand waar U een klik mee heeft voorrang te geven bij de beslissing van de juiste M/V voor de functie. Zo zijn we ingesteld als mens. Uiteraard doet U er alles aan om dit te vermijden door middel van een selectieprocedure en het gebruik maken van meerdere stemgerechtigden.

Helaas is het zo dat dit keuzeproces nog te weinig geobjectiveerd is door een helder beeld van het gewenste gedrag wat nodig is voor de succesvolle uitoefening van de functie. Onze ervaringen laten dit keer op keer zien. Welke vragen gaan echt helpen om in te schatten of dit wel de juiste kandidaat is? Waar kiest U voor? Meer van hetzelfde of juist de vreemde eend in de bijt?

Echter, hoe komt U tot het benoemen van het gewenste gedrag voor de functie? De keuze op basis van gewenst gedrag kan namelijk wel eens leiden tot een ander type mens als dat U voor ogen had. Meerdere malen hebben onze klanten juist gekozen voor een tegenpool in plaats van iemand die paste in de ogen van de toch al gelijkgezinden binnen de organisatie. Het resultaat van de MKB Teambouwers Aanpak was uiterst verrassend. Er ontstonden de noodzakelijke nieuwe en innoverende inzichten met betrekking tot maken van een keuze.

Een overzichtelijke gedragsanalyse zorgt ervoor dat we het ‘gelijkgezinden stemeffect’ voorkomen. Juist nu  het brede aanbod van personeel het lastig maakt om keuzes te maken. Het afnemen van een geobjectiveerd gedragsprofiel voor de desbetreffende functie is noodzakelijk om een doeltreffende keuze te maken.

Binnen 10 minuten nemen we via internet als MKB Teambouwers een gedragsanalyse af en bespreken deze in ca. 1,5 uur.  Hierdoor bent U veel meer in staat om tijdens het selectiegesprek het te gaan hebben over de noodzakelijke competenties, vaardigheden en vooral het gewenste gedrag. Kortom, U kunt objectief benoemen wat nodig is en daardoor wordt duidelijk of deze persoon werkelijk de juiste M/V betreft.

Wie van de kandidaten is het meest geschikt en op basis van wat? Durven we anders te kiezen omdat de organisatie het nodig heeft?