Skip to main content

Trainingen voor sales, productie of management teams.

Training Excellerende Teams

Wilt u een dag met uw team werken aan verbeterpunten dan kan deze training uitkomst bieden. Gedurende deze dag worden persoonlijkheids- en commerciele kenmerken van de teamleden in kaart gebracht en besproken. Het team leert welk effect dit heeft op het samenwerken en de onderlinge communicatie maar vooral richting de Klant.

Van de individuele teamleden wordt een Persoonlijke Stijl Analyse afgenomen. Deze geeft inzicht in de persoonlijke kenmerken, waarde voor de organisatie, ontwikkelpunten en motivatie. Teamleden krijgen inzicht in elkaars kwaliteiten en valkuilen.

De trainingen zijn per groep van 12

€1500

/per dagdeel
Neem Contact Op
De trainingen zijn per groep van 12

€1000

/per dagdeel
Neem Contact Op

Training Professionaliseren van het Team

In deze training maken we aan de hand van interviews een inventarisatie van de stand van zaken met betrekking tot de knelpunten binnen het team. Het team gaat over de knelpunten in dialoog en ze gaan zelf keuzes maken welke prioriteit gaan krijgen om een verbeterplan voor te maken en te implementeren.

Maatwerk Teamtraining

Op basis van een uitgebreide inventarisatie ontwikkelen we in samenspraak met de opdrachtgever een teamdag die voldoet aan de in kaart gebrachte behoefte.

De trainingen zijn per team

op aanvraag

/per dag
Neem Contact Op

Heb je een vraag?