Met behulp van feedback is binnen teams nog veel te winnen

Wanneer ik aan het werk ben als teamcoach, constateer ik regelmatig een onderstroom in de groep. Een niet direct tastbare of verbale ‘stroom’ (of anders gezegd een ‘bedrukte of gespannen sfeer’) in het team-communicatieproces. Wellicht herkent u onderstaande beelden uit uw eigen praktijk:

  • De groepsleden reageren niet direct verbaal op een bepaald voorstel of plan, maar gelet op de non-verbale uitingen is het kennelijk bij diverse teamleden allesbehalve oké. Men spreekt dat echter niet uit en de boodschapper checkt ook niet of dit ook werkelijk zo is.
  • Vooral de quasi grappige of gekscherende opmerkingen voeren de boventoon bij een lastig beslispunt of een te maken keuze binnen het team.
  • Teamleden waarvan je het op dat moment niet verwacht, blijven zwijgen.
  • Het om de brei blijven draaien door het aangeven van allerlei bijzaken of eigen besognes.
  • Non-verbale tegenreacties die zichtbaar zijn aan veranderingen in mimiek of lichaamshouding. Geen focus hebben of  een veranderende intonatie bij stemgebruik.

Herkenbaar? Veelal spelen deze ‘gedragingen‘ zich op een onbewust niveau af, zowel bij de zenders als ontvangers. De (onbedoelde) communicatie c.q. boodschap is al verwerkt voordat we er zelf erg in hebben. De wijze waarop deze boodschap wordt geïnterpreteerd en welke (vaak onjuiste!) conclusies daaruit worden getrokken blijft veelal onbesproken.

Als dit interactiepatroon binnen het team onbesproken blijft en niet door middel van een professionele interactie wordt opgevolgd, is de negatieve onderstroom geboren. Het gevolg is dat er allerlei contraproductieve effecten optreden en ook de teamresultaten en onderlinge verhoudingen komen hierdoor onder druk te staan.

 

“Met behulp van feedback is binnen teams nog veel te winnen” verder lezen

Ondernemers ‘klonen’ bij selectie van personeel

U bent geneigd om iemand waar U een klik mee heeft voorrang te geven bij de beslissing van de juiste M/V voor de functie. Zo zijn we ingesteld als mens. Uiteraard doet U er alles aan om dit te vermijden door middel van een selectieprocedure en het gebruik maken van meerdere stemgerechtigden.

Helaas is het zo dat dit keuzeproces nog te weinig geobjectiveerd is door een helder beeld van het gewenste gedrag wat nodig is voor de succesvolle uitoefening van de functie. Onze ervaringen laten dit keer op keer zien. Welke vragen gaan echt helpen om in te schatten of dit wel de juiste kandidaat is? Waar kiest U voor? Meer van hetzelfde of juist de vreemde eend in de bijt?

Echter, hoe komt U tot het benoemen van het gewenste gedrag voor de functie? De keuze op basis van gewenst gedrag kan namelijk wel eens leiden tot een ander type mens als dat U voor ogen had. Meerdere malen hebben onze klanten juist gekozen voor een tegenpool in plaats van iemand die paste in de ogen van de toch al gelijkgezinden binnen de organisatie. Het resultaat van de MKB Teambouwers Aanpak was uiterst verrassend. Er ontstonden de noodzakelijke nieuwe en innoverende inzichten met betrekking tot maken van een keuze.

Een overzichtelijke gedragsanalyse zorgt ervoor dat we het ‘gelijkgezinden stemeffect’ voorkomen. Juist nu  het brede aanbod van personeel het lastig maakt om keuzes te maken. Het afnemen van een geobjectiveerd gedragsprofiel voor de desbetreffende functie is noodzakelijk om een doeltreffende keuze te maken.

Binnen 10 minuten nemen we via internet als MKB Teambouwers een gedragsanalyse af en bespreken deze in ca. 1,5 uur.  Hierdoor bent U veel meer in staat om tijdens het selectiegesprek het te gaan hebben over de noodzakelijke competenties, vaardigheden en vooral het gewenste gedrag. Kortom, U kunt objectief benoemen wat nodig is en daardoor wordt duidelijk of deze persoon werkelijk de juiste M/V betreft.

Wie van de kandidaten is het meest geschikt en op basis van wat? Durven we anders te kiezen omdat de organisatie het nodig heeft?

Organisatie-advisering

MKB Teambouwers Consulting helpt effectief en efficiënt uw bedrijf of organisatie te verbeteren. Organisatie Advisering op basis van maatwerk en in het belang van uw klant. Werkend vanuit het principe:  Organisatie Advisering zoals echt nodig is. Niet meer, maar ook niet minder.